Jak zdobyć prawo jazdy B1 w USA

Skrócony kurs szkoleniowy dla dorosłych kierowców

Osoba ubiegająca się o pierwsze prawo jazdy (polska kategoria b1), która ukończyła 18 lat i nie zaliczy pierwszej części egzaminu na prawo jazdy lub egzaminu drogowego, musi przejść skrócony kurs szkoleniowy dla dorosłych przed przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy po raz drugi .

Opcje przystąpienia do skróconego kursu szkoleniowego dla dorosłych kierowców

Wnioskodawca ma do wyboru cztery opcje:

  • 4-godzinna lekcja osobista, po której następują 4 godziny szkolenia za kółkiem z licencjonowanym instruktorem z licencjonowaną skróconą szkołą szkolenia kierowców dla dorosłych.

  • 4-godzinny zatwierdzony przez państwo kurs online, po którym następują 4 godziny szkolenia za kółkiem z licencjonowanym instruktorem powiązanym z licencjonowaną skróconą szkołą szkolenia kierowców dla dorosłych.

  • 4-godzinne zajęcia osobiste, po których następują 24 godziny jazdy z licencjonowanym kierowcą w wieku 21 lat lub starszym.

  • 4-godzinny, zatwierdzony przez państwo kurs online, po którym następują 24 godziny jazdy z licencjonowanym kierowcą w wieku 21 lat lub starszym.

Wnioskodawcy, którzy wybiorą opcję 24-godzinnej jazdy z licencjonowanym kierowcą w wieku 21 lat lub starszym, nie mogą odbyć więcej niż 4 godziny jazdy w ciągu jednego dnia. Ponadto wnioskodawcy, którzy wybiorą tę opcję, muszą wypełnić 24-godzinne oświadczenie pod przysięgą.

Wymagania

Przed drugą próbą egzaminu na prawo jazdy kandydat musi:

  • Dostarcz zaświadczenie o ukończeniu skróconego kursu szkoleniowego dla dorosłych kierowców.

  • W stosownych przypadkach należy dostarczyć wypełnione i poświadczone notarialnie dwudziestoczterogodzinne oświadczenie pod przysięgą.

Gdzie mam się udać?

  • Aby znaleźć szkoły jazdy, które oferują skrócone kursy szkoleniowe kategoria b1 dla dorosłych kierowców, odwiedź Zatwierdzone szkoły jazdy .

Więcej informacji

Jeżeli kandydat nie zaliczy drugiej próby zdawania egzaminu kategorii b1 na prawo jazdy, nie jest zobowiązany do odbycia kolejnego skróconego kursu szkoleniowego dla dorosłych kierowców. Kandydat musi odczekać siedem dni przed ponownym przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy.

Udostępnij: