Jak ubiegać się o uzyskanie patentu europejskiego, kto ma do tego prawo?

Patent europejski to dokument, którego główne założenia opierają się na patencie krajowym. W telegraficznym skrócie, patent europejski ma na celu chronić wynalazki, będące własnością intelektualną pomysłodawców przed nieprawnym wykorzystywaniem ich do celów komercyjnych i niekomercyjnych bez wiedzy lub zgody właścicieli. Ochrona w postaci patentu europejskiego zagwarantuje bezpieczeństwo wynalazkom, tym samym nie narażając Państwa na straty finansowe oraz wizerunkowe.

Jak ubiegać się o uzyskanie patentu europejskiego, kto ma do tego prawo? Odpowiadamy.

Wniosek o patent europejski może złożyć każda osoba, bez względu na posiadane obywatelstwo, miejsce zamieszkania, siedzibę prowadzonej firmy. Formularz może zostać wypełniony przez pojedynczą osobę, grupę pomysłodawców, a także przedsiębiorstwo. Proces wnioskowania o patent europejski jest złożony. Podczas pierwszego etapu należy skompletować niezbędne dokumenty, które zostaną dołączone wraz z formularzem. Następnie powinno się w sposób dokładny wypełnić wniosek o patent europejski, zawierając w nim podstawowe informacje o m.in. wynalazku, zarówno w formie graficznej, jak i tekstowej, do czego jest przeznaczony oraz jak działa. Następnie należy przekazać komplet dokumentów do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, który w Państwa imieniu prześle formularz o patent europejski Europejskiemu Urzędowi Patentowemu.

Patent europejski – fakty

Dokładne wytyczne odnośnie tego, co powinno znaleźć się we wniosku o patent europejski, znajdują się w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z dnia 5 października 1973 roku. Dla ułatwienia można skorzystać także z „Poradnika wynalazcy”, dostępnego z kolei na stronie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty opisujące wynalazek, który ma podlegać patentowi europejskiemu, może zostać sporządzony w języku polskim. Należy mieć jednak na uwadze, iż w odgórnie określonym terminie interesanci będą zobowiązani dostarczyć formularz przetłumaczony na jeden z trzech języków urzędowych EUP – niemiecki, angielski, francuski.

Istnieje możliwość przekazania dokładnie wypełnionego wniosku o patent europejski osobiście lub za pośrednictwem kancelarii patentowej. Formularz o patent europejski składa się w budynku krajowego Urzędu Patentowego albo korzysta się z poczty elektronicznej/tradycyjnej. Forma optowania o wydanie patentu europejskiego jest dowolna i zależna jedynie od indywidualnych preferencji. Najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonych i wykwalifikowanych rzeczników z kancelarii patentowej, aby wnioskowanie o patent europejski było sprawne i szybkie.

Kancelaria patentowa – patenty europejskie

Zapraszamy do kontaktu kontrahentów, którzy poszukują kompleksowych usług z zakresu ochrony własności intelektualnej i patentów europejskich. Gwarantujemy indywidualne podejście, rzetelność oraz dostępność podczas całego procesu ubiegania się o patent europejski. Zajmiemy się zarówno kwestią przygotowania formularzy o patent europejski, a także tłumaczeniem dokumentów. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Udostępnij: