Jak głęboko powinna wejść obudowa do studni wodnej?

Ludzie mieszkający na obszarach wiejskich często mają wiercone studnie w poszukiwaniu wody, ponieważ nie mają dostępu do wody publicznej. Departament ds. Wody w każdym stanie, lokalna jurysdykcja budowlana lub departament zdrowia określa minimalne standardy budowy studni wodnych. Obejmuje to standardy, których wykonawcy muszą przestrzegać, dotyczące głębokości obudowy odwiertu i jego produkcji mierzonej w galonach na minutę. Obudowa studni głębinowej zapobiega zapadaniu się ścian studni.

Płytkie studnie wykopane zazwyczaj nie sięgają dalej niż 30 stóp. Studnie wiercone, zwykle o średnicy od 8 do 10 cali, wymagają obudowy w celu zmniejszenia zanieczyszczenia z powierzchni ziemi lub otaczających warstw. Współczesne studnie wiercone osiągają większe głębokości, z jedną lub dwiema stopami obudowy nad studnią, minimum 18 stóp obudowy poniżej powierzchni, jeśli odwiert przechodzi przez podłoże skalne, co najmniej 5 stóp obudowy w skale. W Kalifornii wiertacze zwykle przedłużają obudowę na całą długość odwiertu; ostatnia sekcja zawiera otwory, żebra lub filtry, które wpuszczają wodę. W zależności od stabilności studni, wiertarka może zdecydować o pozostawieniu ostatnich kilku stóp otwartych bez obudowy na dnie.

Uszczelka pierścieniowa

Studnie wiercone wymagają również uszczelnienia pierścieniowego lub spoinowego między obudową studni a wierconymi ścianami. W Kalifornii uszczelka pierścieniowa musi sięgać poniżej warstw na co najmniej 10 stóp w przypadku płytkich studni i nie mniej niż 20 stóp w studniach do użytku domowego, rolniczego lub biznesowego. W przypadku studni komunalnych i przemysłowych uszczelnienie musi sięgać 50 stóp. Przed wykonaniem odwiertu należy sprawdzić w lokalnej jurysdykcji budowlanej głębokość obudowy studni i wymagania dotyczące uszczelnienia pierścieniowego.

Udostępnij: