Formy wtryskowe jako niezbędne narzędzie do szeroko pojętej produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

Formowanie wtryskowe jest procesem wykonywanym przy użyciu form wtryskowych. Takie materiały, jak żywice syntetyczne (tworzywa sztuczne) są podgrzewane i topione, a następnie przesyłane do formy, gdzie są schładzane, aby przyjąć zaprojektowany kształt. Przebieg procesu polega na topieniu materiału i wlaniu go do formy, gdzie twardnieje. Po utwardzeniu produkty są usuwane i wykańczane.
 Dzięki wykorzystaniu form wtryskowych można w sposób ciągły i szybki produkować części o różnych kształtach, nawet skomplikowanych, w dużych ilościach. Dlatego też formowanie wtryskowe jest stosowane do produkcji podstawowych produktów dla wielu rodzajów przemysłu.

Charakterystyka i konstrukcja form wtryskowych

 Formy wtryskowe składają się z kilku elementów, które pozwalają na wykonanie zaprojektowanego produktu z tworzywa sztucznego, gniazda formującego, układu wlewowego, układu chłodzenia formy wtryskowej, wypraski, układu wypychania wypraski i usuwania wlewka, systemu elementów prowadzących i ustawiających połówki formy, napędów płyt i obudowy.
 W zależności od rodzaju układu wlewowego formy wtryskowe można podzielić na formy zimnokanałowe i gorącokanałowe, natomiast, biorąc pod uwagę ilość gniazd formujących formy wtryskowe dzielą się na formy jednogniazdowe i wielogniazdowe. Istnieją również formy wtryskowe z jedną płaszczyzną podziału oraz z dwoma płaszczyznami podziału. 

Podstawowym zadaniem form wtryskowych jest zapełnienie płynnym tworzywem gniazd formujących i uformowanie wyrobu. Dzięki szybkiemu usuwaniu wyprasek z form można prowadzić efektywny i powtarzalny proces produkcyjny. 

Udostępnij: