Filtr do studni głębinowej

Wybudowanie nowej studni głębinowej, to nie lada zadanie. Nie wystarczy nawiercić otworu. Trzeba wziąć pod uwagę, w skałach jakich formacji geologicznych powstanie i jakie mają one właściwości, a następnie dopasować do nich metodę wiercenia. Powinno się też zdecydować o tym, czy używać obsypania żwirowego czy też nie – zależy to w znacznej mierze od pylistości podłoża. Ostatnią decyzją, którą należy podjąć, jest wybór systemu i filtru studziennego.

Uzdatniający filtr do studni głębinowej, to kluczowy element, który decyduje o jakości pozyskiwanej wody. Powinien wykazywać się odpornością na siły ściskania i rozciągania, wywołane z jednej strony przez ciężar urządzeń, a z drugiej przez wzrost naprężenia w skale. Jest on wywołany zarówno budową studni, jak i użyciem płuczki w trakcie eksploatacji. Bardzo ważne jest też dostosowanie typu filtra do głębokości odwiertu i jego odporność na korozję.

Celem działania filtra, jest oczyszczenie docierającej na powierzchnię wodę z drobin osadów. W zależności od tego, z jakimi osadami możemy mieć do czynienia, dobiera się wielkość otworów. Będą one inne w skale pylastej lub ilastej, gdzie do wody może się przedostawać drobny materiał, niż w grubym żwirze bez domieszek pozostałych frakcji. Oczka w filtrach mogą być zarówno wielkości 0,1mm przy odwiercie wykonanym w piaskach ilastych, do nawet 10 mm w przypadku podłoża kamienistego z udziałem żwirów.

Udostępnij: