Co to jest gotowy beton mieszany

Beton gotowy to beton dostosowany do potrzeb, który jest wytwarzany w fabryce lub w wytwórni w oparciu o wymagane normy. Przygotowana mieszanka betonowa jest następnie przewożona na miejsce pracy za pomocą mieszarek transportowych zamontowanych na ciężarówce.

 

Ten rodzaj betonu gwarantuje większą trwałość i trwałość. Ponieważ prace wykonywane są przez wyspecjalizowanego dostawcę, wytworzona mieszanka jest precyzyjna i lepszej jakości. Za pomocą tej metody produkcji betonu można również wydajnie wytwarzać specjalne mieszanki betonowe.

Rodzaje betonu towarowego

Istnieją trzy rodzaje betonu towarowego Białystok (RMC) w zależności od zmieszania różnych składników, jak podano poniżej:

 1. Beton mieszany tranzytowy
 2. Beton mieszany kurczliwy
 3. Beton mieszany centralny

1. Beton mieszany tranzytowy

Jest również nazywany betonem suchym, ponieważ wszystkie podstawowe składniki, w tym woda, są ładowane bezpośrednio do betonomieszarki. Bęben mieszalnika obraca się szybko z prędkością ładowania podczas ładowania materiału, a następnie obraca się dalej z normalną prędkością mieszania. W tym typie betonu towarowego możliwe są również trzy rodzaje wariacji, jak podano poniżej:

Beton mieszany na budowie

Podczas transportu do miejsca przeznaczenia bęben obraca się z małą lub mieszającą prędkością 2 obr / min, ale po dotarciu na miejsce tuż przed wyładowaniem materiału obraca się z maksymalną prędkością od 12 do 15 obr / min przez prawie 70 do 100 obrotów na zapewnienie jednorodnego mieszania.

 

Beton mieszany w transporcie

 

Prędkość bębna jest utrzymywana na średnim poziomie w czasie przejścia, tj. Około 8 obrotów na minutę przez około 70 obrotów. Po 70 obrotach jest zwalniany do prędkości mieszania 2 obr / min aż do rozładowania betonu.

Beton mieszany na podwórku

Bęben jest obracany z dużą prędkością od 12 do 15 obrotów na minutę przez około 50 obrotów na samym placu. Beton jest następnie powoli mieszany w czasie transportu.

2. Beton mieszany kurczliwy

Beton jest częściowo mieszany w mieszalniku, a następnie w czasie transportu odbywa się mieszanie wyrównawcze w mieszarce bębnowej zamontowanej na ciężarówce. Ilość mieszania w mieszalniku transportowym zależy od zakresu mieszania wykonanego w centralnej mieszalni. Należy przeprowadzić testy w celu ustalenia wymagań dotyczących mieszania mieszadła bębnowego.

 

3. Beton mieszany centralnie

Jest również nazywany centralną wytwórnią, w której beton jest dokładnie mieszany przed załadowaniem do betonomieszarki. Czasami roślina jest również określana jako rośliny mokre lub wstępnie mieszane. Podczas transportu betonu betonomieszarka działa tylko jako mieszadło. Czasami, gdy wymagania dotyczące urabialności są niskie lub ołów jest mniejszy, można również zastosować jednostki nieporuszające się lub wywrotki.

 

Zalety betonu towarowego

 1. Beton wysokiej jakości uzyskuje się jako wytwórnię gotowej mieszanki betonowej przy użyciu zaawansowanego sprzętu i spójnych metod. Istnieje ścisła kontrola nad testowaniem materiałów, parametrami procesu i ciągłym monitorowaniem kluczowych praktyk podczas produkcji. Słaba kontrola materiałów wejściowych, metod dozowania i mieszania w przypadku betonu mieszanego na miejscu jest rozwiązywana metodą betonu towarowego.
 2. Szybkość praktyk budowlanych wykonywanych w wytwórni betonu towarowego jest stale monitorowana dzięki zmechanizowanym operacjom. Wydajność uzyskana z wytwórni betonu na miejscu za pomocą mieszarki 8/12 wynosi od 4 do 5 kostek metrycznych na godzinę, co stanowi 30-60 kostek metrycznych na godzinę w wytwórni betonu towarowego.
 3. Lepsze obchodzenie się i właściwa praktyka mieszania pomogą zmniejszyć zużycie cementu o 10 – 12%. Stosowanie domieszek i innych materiałów cementowych pomoże zmniejszyć ilość cementu.
 4. Mieszany beton jest używany z dużą wszechstronnością. Jest układany zgodnie z najlepszymi metodami betonowania.
 5. Cement jest oszczędzany, a powstający pył jest redukowany, ponieważ gotowa mieszanka betonowa wykorzystuje beton luzem zamiast worków cementu.
 6. Oszczędność cementu pozwoli oszczędzić energię i zasoby.
 7. Mniejsze zużycie oznacza mniejszą produkcję cementu, a tym samym mniejsze zanieczyszczenie środowiska.
 8. Uzyskuje się bardziej trwałą strukturę, zwiększając tym samym żywotność i oszczędzając koszty cyklu życia.
 9. Produkcja gotowych mieszanek betonowych jest w mniejszym stopniu uzależniona od pracy ludzkiej, co zmniejsza ryzyko błędów ludzkich. Zmniejszy to również zależność od intensywnych prac.
 10. Małe lub duże ilości betonu zgodnie ze specyfikacją są dostarczane terminowo na miejsce.
 11. Nie wymaga to miejsca na przechowywanie surowców na miejscu. Nie ma żadnych opóźnień z powodu budowy / demontażu wytwórni na miejscu; brak sprzętu do wypożyczenia; brak amortyzacji kosztów.
 12. Zużycie benzyny i oleju napędowego jest mniejsze, co zmniejsza hałas i zanieczyszczenie powietrza.

Wady gotowego betonu mieszanego

 1. Czas transportu od momentu przygotowania betonu na miejsce dostawy spowoduje utratę urabialności. Będzie to wymagało dodatkowej wody lub domieszek w celu utrzymania urabialności zgodnie ze specyfikacją. Na miejscu inżynier QA / QC powinien sprawdzić urabialność za pomocą testu opadania przed użyciem go do budowy.
 2. Ruch drogowy podczas przejazdu betonu może powodować wiązanie betonu. Będzie to zatem wymagało dodania domieszek, aby opóźnić czas wiązania. Ale nieoczekiwany ruch jest dużym problemem.
 3. Deskowanie i układanie należy przygotować z wyprzedzeniem na dużej powierzchni, ponieważ beton można kupić w większych ilościach.

Udostępnij: