Obecne czasy powodują , że założenie własnej prace nie jest etapem , który wymaga od nas różnych wizyt w placówkach urzędowych i poświęcania wolnych chwil na skomplikowane załatwiania. Już nie trzeba się w tym zakresie w ogóle fatygować. Potrzeba u jedynie dostępu do internetu. Jeśli to mamy przed sobą laptopa , wpływamy na odpowiednią stronę, gdzie zapełniamy wniosek Centralnej Ewidencji i Wiedz o Działalności Gospodarczej, a w celu zatwierdzamy go przy pomocy naszego certyfikowanego podpisu elektronicznego. Późniejsze robienie to przesłanie formularza w wersji elektronicznej do jednego miejsca, z którego jest on przekazywany do urzędu skarbowego, ZUS lub KRUS, jak również Głównego Urzędu Statystycznego. Jeśli nie wyróżnia się e-podpisem, istnieje obowiązek zgłoszenia się do urzędu gminy, w celu zatwierdzenia przesłanego formularza. W czasie , gdy wniosek zostanie zweryfikowany, nastąpi wpis do ewidencji. Jeśli chcemy wiedzieć tak jak założyć firmę, mnóstwo informacji na ten temat znajdziemy w sieci. Istnieje wiele pomocnych źródeł w tym zakresie , a to na pewno nie będziemy korzystać z tym w ogóle problemu. Od zostania przedsiębiorcą, oddala nas już kilka kroków, a zatem o je wykonać .