Formalne pismo przychodzi nam przygotować za każdym razem, gdy chcemy zwrócić się o coś do rektora na uczelni, własnego pracodawcy czy w różnych sytuacjach. Nie będąc pojęcia, co należy w takim dokumencie uwzględnić , trzeba to dobrze sprawdzić. Trzeba bowiem posiadać świadomość, jakie są ogólne reguły bycia takich dokumentów . Konkretnymi prawami rządzą się także podania czy wnioski w danej sprawie. O składzie, który jest zawierać podanie, nie trzeba co prawda nikomu wspominać , niemniej zdarzają się i tacy, którzy nawet tego zasadniczego pisma, nie potrafią odpowiednio sporządzić . Na początku trzeba tu rzecz jasna pamiętać o danych osobowych, autora podania. Z dobrej strony natomiast, należy zamieścić miejsce i datę, tworzenia pisma. Dalej należy opisać informacje o adresacie, a pod spodem zająć się treścią dokumentu. Na wynik nie możemy zapomnieć o podpisie. W oparciu o reguły obowiązujące przy kreowaniu podania, uda się napisać i inne listy, choć w niektórych konkretna forma odgrywa większą rolę. Jeśli chodzi o wzory dokumentów, to odnajdziemy je w sieci na specjalnych stronach. Chodzi tu w głównej mierze o serwisy prawnicze, przy których mamy gwarancję, że podane przykłady są na pewno poprawne. Dobrze zwracać uwagę , skąd pobieramy podobne wzory, by były one aktualne .