O tym, że CV jest kluczowym dokumentem w ciągu rekrutacji, wie każdy, kto poszukuje pracy. Wymieniamy tam jakie jest nasze wykształcenie, doświadczenie w pracy, kwalifikacje czy zainteresowania. Ktoś analizujący uważnie podobny dokument stopniowo poznaje osobę autora, która się pod nim ukrywa. Żeby jednak pozyskać więcej informacji jej dotyczących, istotą okaże się list motywacyjny. Z niego podmiot rekrutujący może dowiedzieć się dużo więcej, poznając bliżej kandydata na konkretne stanowisko. Poza wspomnianymi dokumentami, na etapie rekrutacji nie można pominąć także kolejnego pisma. Chodzi tutaj o podanie w sprawie pracy. Taki dokument kreuje się przykładowo w przypadku, kiedy nie widzimy na żadnej stronie www czy w prasie ogłoszenia o naborze w wybranej firmie, ale bardzo chcemy znaleźć tam zatrudnienie. Pismo takie jest to prośbą wysłaną do pracodawcy lub osoby, zajmującej się personelem o wzięcie pod uwagę naszej kandydatury. Jest toż pismo krótkie, zawierające nasze dane osobowe, datę, miejsce, a także określenie firmy, w jakiej chcemy pracować. Następnie należy użyć zwrotu grzecznościowego, a zaraz pod nim w kilku zdaniach napisać prośbę o przyjęcie wraz z krótkim omówieniem motywacji.